Privacyverklaring

Laatste update 30 juli 2020

Ik, Alexandra Hilbers-de Hoop van Op Eigen Wijze Coaching & Training, respecteer jouw privacy. Ik doe er alles aan om de gegevens die je aan mij verstrekt vertrouwelijk te behandelen en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die je offline of online met mij deelt via https://opeigenwijze.org

Doel van gegevensverwerking

Op Eigen Wijze verwerkt jouw persoonlijke gegevens voor het:

  • maken en versturen van offertes en facturen
  • versturen van nieuwsbrieven, gratis producten en diensten

  • onderhouden van contact tijdens en na afloop van mijn dienstverlening

  • informeren over ontwikkelingen, diensten, events en acties
  • voldoen aan mijn wettelijke plicht, zoals belastingaangifte

  • vragen om feedback met betrekking tot mijn diensten

Wat doet Op Eigen Wijze NIET:

Ik gebruik of verzamel geen informatie voor andere doeleinden, dan die worden beschreven in deze privacyverklaring. Tenzij ik hiervoor van tevoren je uitdrukkelijke toestemming heb gekregen. Op Eigen Wijze geeft nooit informatie door aan derden voor commerciële doeleinden en deelt jouw gegevens op geen enkele wijze met derden, buiten de partijen die in deze privacyverklaring worden beschreven.

Je gaat akkoord met deze privacyverklaring door mijn website te bezoeken, maar ook wanneer je offline gegevens met mij deelt, bijvoorbeeld tijdens een event of (netwerk)bijeenkomst.

Gegevens die worden verzameld

Wanneer je jezelf op de site van Op Eigen Wijze Coaching & Training aanmeldt voor mijn E-zin (inspiratiemail) of gratis producten en diensten, dan vraag ik om alleen je voornaam en e-mailadres te delen. Stel je een vraag via het contactformulier op de site, dan vraag ik je ten minste om je naam, je e-mailadres en telefoonnummer. De overige gegevens zijn optioneel.

Schaf je een dienst of product aan, dan vraag ik je om je voornaam, achternaam, (bedrijfsnaam, woonadres), e-mailadres en telefoonnummer. Is je bedrijf buiten Nederland gevestigd dan vraag ik je ook om je BTW nummer, zodat ik deze kan verleggen.

Wanneer ik je heb gevraagd om je ervaringen met de producten en diensten van Op Eigen Wijze te delen op de website, ben je vrij om te bepalen met welke gegevens je op de site wilt komen (foto, voornaam, achternaam, functie of naam van je onderneming).

Uitwisseling van gegevens met derden

Mailchimp gebruik ik voor de verzending van de E-zine van Op Eigen Wijze, en in sommige gevallen voor de levering van een gratis dienst of product. Na uitschrijving van de e-zine of na het verlopen van de gratis dienst/ product worden je gegevens door mij verwijderd. Dit gebeurt eens per kwartaal.

The Center of Being beheert de gegevens van alle cursisten die ik heb opgeleid om te werken met de gelicenseerde Integrated Energy Therapy ®. Het gaat hier om cursusdetails, naam, (adres), land en e-mailadres. Cursisten kunnen na afloop zelf hun gegevens inzien, wijzigen en verwijderen op de website www.learniet.com.

Access Consciousness beheert de gegevens van alle cursisten die ik heb opgeleid om te werken met de gelicenseerde Access Bars & Access Energetische Facelift ®. Het gaat hier om cursusdetails, naam, adres, woonplaats, land en e-mailadres. Cursisten kunnen na afloop zelf hun gegevens inzien, wijzigen en verwijderen op de site van Access Consciousness.

Ik wijs je erop dat Mailchimp, The Center of Being en Access Consciousness voor het gebruik van jouw informatie hun eigen gebruikersvoorwaarden en Privacyverklaring hanteren.

Bewaartermijn

Op Eigen Wijze zal jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk bewaren, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Aanvragen en aanmeldingen die via de website van Op Eigen Wijze zijn gedaan worden niet langer dan drie maanden bewaard in de database van de website. Dit geldt ook voor vragen en verzoeken tot informatie die zijn gedaan via de e-mail en waaruit geen opdrachten voor diensten of definitieve aanmeldingen zijn gekomen. Informatie met betrekking tot facturen, offertes en klantovereenkomsten worden maximaal zeven jaar bewaard (fiscale bewaarplicht).

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je telefoon, computer, laptop of tablet. Op Eigen Wijze gebruikt functionele en analytische  cookies.

Functionele cookies om (delen) van de website goed te laten functioneren, zoals bijvoorbeeld de cookies van Soundcloud om de meditaties te kunnen beluisteren.

Analytische cookies om een beeld te krijgen van het gebruik van de website, zodat ik deze indien nodig kan verbeteren en beter laten aansluiten op jouw behoeften. Ik gebruik hiervoor Google Analytics. Google houdt bij hoe je de website gebruikt en stelt rapporten op over de website-activiteit. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Door gebruik te maken van mijn website (opeigenwijze.org) geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door.

Het doel van cookies

Het doel van deze cookies is te zorgen voor gebruiksgemak en een goede technische werking van de website. Verder stelt het mij in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de diensten van Op Eigen Wijze. 

Via de instellingen van je internetbrowser kun je cookies (automatisch laten) verwijderen of instellen dat je geen cookies wilt accepteren van welke website dan ook.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Dit kun je doen door een gespecificeerd verzoek te sturen via het contactformulier. Als gebruiker van de diensten van Op Eigen Wijze heb je het recht bezwaar te maken tegen gegevensverwerking. Wanneer jouw persoonlijke gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heb je tevens het recht deze toestemming in te trekken. Ook heb je het recht een klacht in te dienen over de verwerking  bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mijn website is beveiligd met een SSL certificaat. Ik werk met veilige wachtwoorden en heb alle technische apparaten goed beveiligd met een firewall, antivirus- en antimalwaresoftware. Ook worden noodzakelijke updates direct uitgevoerd.

Mocht jij, ondanks deze maatregelen, het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Vragen over het Privacy Statement

Ik houd deze privacyverklaring zo goed als up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving dus ik raad je aan deze verklaring regelmatig nog eens door te lezen. Heb je vragen? Stel deze via het contactformulier.

Op Eigen Wijze Coaching & Training
Alexandra Hilbers-de Hoop
Groene Loper 33
2665 VK Bleiswijk